HOME
HEM
Delphiinstitutet

Symboldrama
BildSymboldrama är en imaginativ psykoterapeutisk metod som har både en strukturerande och bearbetande funktion på psyket. På förvånansvärt få sessioner kan många problem lösas på ett framgångsrikt sätt.

Den tyske psykoanalytikern Hanscarl Leuner
utvecklade metoden som handlar om att få klienten att föreställa sig inre scener som till exempel: ängen, bäcken, huset etc. som möjliggör en fokuserad bearbetning i detta lätt förändrade medvetandetillstånd. På denna föreställningsnivå kan inre bilder skapas av klienten som bearbetar konflikter, bristupplevelser och trauma på en symboliserande nivå.

Bild

Denna terapiform kan användas som en utgångspunkt för djupare transformation i det mänskliga psyket. Visualisering (ordbilder från vänster hjärnhalva), imagination (bilder med större intensitet från våra sinnesförnimmelser från höger hjärnhalva) och arketypiska visioner som hjälper oss transcendera från sinnlighet till översinnliga dimensioner, till exempel via Aktiv Imagination, kan vidareutvecklas från symboldramaterapi.

"We are such stuff
As dreams are made on,
and our little life
Is rounded with a sleep."

Shakespeare


Do Not Go Gentle Into That Good Night
Do not go gentle into that good night,
Old age should burn at close of day;
Rage, rage against the dying of the light.

Though wise men at their end know dark is right,
Because their words had forked no lightning they
Do not go gentle into that good night.

Good men, the last wave by, crying how bright
Their frail deeds might have danced in a green bay.
Rage, rage against the dying of the light.

Wild men who caught and sang the sun in flight,
And learn, too late, they grieve on it´s way.
Do not go gentle into that good night.

Grave men, near death, who see with blinding sight
Blind eyes could blaze like meteors and be gay.
Rage, rage against the dying of the light.

And you my father, there on the sad height,
Curse, bless, me now with your fierce tears, I pray.
Do not go gentle into that good night.
Rage, rage against the dying of the light.

Dylan Thomas

Referenser:
Hanscarl Leuner : Symboldrama – Psykoterapi med dagdrömsteknik
Christopher Nolan : INTERSTELLAR - film - 2014
Michael Tucker : Dreaming With Open Eyes
Marta Cullberg Weston : Ditt inre centrum - om självkänsla, självbild och konturen av ditt själv
Marta Cullberg Weston : En dörr till ditt inre

Intervju om mystik
Tipsa en vän    Skriv Ut Skriv Ut-ikon

D E L P H I I N S T I T U T E T
Gästrikegatan 18, 113 62 Stockholm - Telefon : 0708 - 18 00 19

bgwwikstrom@gmail.com