Om ” Gnóthi Seavón” inskrift på Apollons tempel i Delphi, Grekland.

Vi hämtar inspiration från västerlandets vagga, Apollons tempel i Delphi. Apollon är bl.a. en Gud för helande och läkning.

Grekland har ett antal orakelplatser

men det mest kända är oraklet i Delphi, som ligger vackert beläget på en sluttning av Parnassos berget med en vacker utsikt mot den Korintiska viken. I Delphi finns det svala källor, ståtliga träd, vackra blommor, hela platsen andas harmoni och gudomlighet.

Mitt i Delphi finns Apollons tempel som är byggt över en underjordisk källa som avger svelhaltiga gaser, sannolikt orsaken till att man även dyrkade jordgudinnan Gaia där innan Apollon.

Oraklet var Apollons plats

och betraktades under Antiken som världens navel / centrum under flera hundra år. Sierskan Pythian gav svar till samtidens människor, härskare som vanligt enkelt folk. Behovet att förutse vad framtiden hade i sitt sköte, dvs att tolka och förstå vad som skulle hända om man tog vissa val, var lika viktigt då som nu. Pythian som satt på en tripod, en slags trebent pall, över dessa vulkaniska ångor, gick in i trance och gav delvis kryptiska svar som behövde tolkas av oraklets präster för att kunna ge besökarna Apollons svar. Man ansåg att Oraklet var Apollons röst på jorden och det vördades högt.

Oraklet byttes ut och var oftast unga ogifta kvinnor från trakten. Prästerna höll sig underrättade om världen och kunde på så sätt ofta gissa rätt och få besökarna nöjda med sina spåsvar. Detta ledde till att Delphi blev mycket rikt och respekterat och kunde på så sätt bygga fler tempel, en vacker teater och en stadion. Spåsvaren var också tvetydiga för om man gissade fel så kunde man alltid tolka svaret tvärtom.

En känd spådom

är att den lydiske kungen Krösus (Lydien, nu en del av Turkiet) frågade Oraklet om hur det skulle gå för honom i kriget mot Persien. Oraklet svarade att om Krösus korsade floden Halys skulle ett stort rike gå under. Krösus tog det som ett gott tecken, korsade floden och hans rike gick under…

Innan man gick in i templet

stod inskrivet i templets gavel: ”Intet till övermått”, ”Ett löfte och slutet är nära” samt ”Känn dig själv”, det mest kända.

Apollon var enligt myten son till Zeus och Leto. Hans tvillingsyster var jaktgudinnan Artemis.

Han är musikguden som leker med sin gyllene lyra. Silverpilbågen var hans vapen. Sanningens gud, oförmögen att ljuga. Apollon räknades främst som ljusets, vishetens, siarkonstens och skaldekonstens gud. Känd också som läkedomens gud. Lagern hans träd, korpen hans fågel och delfinen hans djur.

Apollons son var Asklepios

som kom att bli den stora läkedomsguden. Asklepios tempel fanns överallt i det antika Grekland. Det heligaste låg i Epidauros. Dessa tempel var som samtidens kurorts-spa. Det finns målningar som klart antyder att man t. o. m. gjorde operationer under s.k. tempelhypnos. Folk sov i templen och sannolikt behandlade man också med hypnos i psykoterapeuiskt syfte.

Referenser:
Bra Böckers Lexikon 2000
& Edelstein : Asclepius, Vols. I & II
MEDUSA : Tidskrift