Lifespan Integration (LI)

är en ny metod som möjliggör snabb läkning för människor som har varit med om smärtsamma eller skrämmande upplevelser, inklusive övergrepp eller försummelse.

  • Läker utan att återtraumatisera
  • Löser upp ineffektiva beteendemönster
  • Skapar självförtroende och välmående

Lifespan Integration bygger på

människans inneboende förmåga att läka sig själv. Det är en mycket mild metod som verkar på en djup neurologisk nivå för att förändra gamla invanda beteendemönster och försvarsmekanismer. LI terapi hjälper till att binda samman obehagliga känslor och dysfunktionella mönster med de minnen ur det förflutna från vilka dessa känslor och strategier härrör.

I Lifespan Integration används

en affektbro och en somatisk bro för att spåra det minne som hänger ihop med det aktuella problemet. Terapeuten guidar klienten till att i fantasin gå tillbaka till detta minne för att tillföra det som behövs för att lösa situationen.
Efter att situationen är löst leder terapeuten klienten genom tiden in i nuet med hjälp av en tidslinje bestående av imaginativa minnesbilder från klientens liv. Denna tidslinje av minnesbilder visar för klientens omedvetna att tid har passerat och att livet är annorlunda nu. Detta ”bevis” når in till en djupare nivå än vad som vanligtvis är möjligt med enbart samtal.

Denna metod fungerar även

med människor som har svårt att komma ihåg sitt förflutna. Under terapin kan den klient som från början har minnesluckor, få ihop bitarna av sitt liv till en sammanhängande helhet.

Lifespan Integration ger bra och snabba resultat med anorexia

och bulemia och är också lämpligt vid post traumatisk stress (PTSD) och dissociativa störningar (DID).

Efter Lifespan Integration-terapi upptäcker människor

att de spontant reagerar mer åldersadekvat i stressande situationer. Efter en serie LI-sessioner har klienter rapporterat att de mår bättre i sitt liv, accepterar sig själva mer och har större förmåga att uppskatta sina nära relationer.

”Inom mig bär jag mina tidigare ansikten,
som ett träd har sina årsringar.
Det är summan av dem som är ”jag” .
Spegeln ser bara mitt senaste ansikte,
jag känner av alla mina tidigare”.
Tomas Tranströmer ur självbiografin Minnena ser mig

”De behöver en känsla av skydd och trygghet;
att någon tar hand om dem när dom är små, så att de känner sig trygga.
Därnäst behöver de en känsla av att höra till någonstans,
i något slags familj, klan eller grupp…
För det tredje måste de få känna att någon tycker om dem
och att de är värda en smula kärlek.
Och för det fjärde måste de få uppleva respekt och aktning.
Det är ungefär allt.”
Abraham Maslow om barns behov

Don´t surrender your loneliness
So quickly.
Let it cut more deep.
Let it ferment and season you
As few human
Or even divine ingredients can.
Hafiz

Film Conception to Birth

Referenser:

Emmy Gut : Den Sunda Depressionen
Marlene E. Hunter : Understanding Dissociative Disorders – A Guide for Family Physicians and Health Care Professionals
Peggy Pace : Lifespan Integration : Connecting Ego States Through Time
Michael Talbot : The Holographic Universe
Catherine Thorpe : Case Studies in Lifespan Integration
Catherine Thorpe : The Healing Timeline – An accelerated counseling method for trauma and emotional healing
Catherine Thorpe : The Success and Strategies of Lifespan Integration: An Overview and Client Stories.
David Wallin : Attachment in Psychotherapy