Legitimerad psykolog

”Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek, så kommer folkvettet av sig själv.”
Astrid Lindgren

Metoder jag arbetar med

KBT
Traumafokuserad KBT
Par- och familjeterapi
Akut krishantering- och behandling
Utbildning och handledning

Erfarenheter

Jag är legitimerad psykolog och gick psykologutbildningen på Stockholms universitet.

Jag tog examen 2011/2012 och arbetade den första tiden efter min examen med människor i akut kris och som upplevt traumatiska händelser.

Som psykolog har jag en bredd då jag arbetat med behandling, med par och familjerådgivning, rådgivning till nyblivna föräldrar, utredningar och behandling av barn. Jag har även vana att behandla klienter med utmattning- och stressrelaterad problematik. Jag tar emot uppdrag från personer som söker privat, via företag och försäkringsbolag.

Ett av de större uppdrag jag haft var med personal på Åhléns i Stockholm City efter terrorattentatet på Drottninggatan 2017. Som person är jag lugn, inkännande, ambitiös och humoristisk. Min önskan är att klienten ska känna sig sedd, lyssnad på och självklart hjälpt.

Utbildning

Psykologexamen 300 p Stockholms universitet Psykologiska institutionen.
Interna utbildningar inom ramen för anställning på Kris- och traumacentrum:
ACT, EMDR steg 1, Stressrelaterad problematik, PTSD, komplex PTSD och dissociation. Utbildning i akut krishantering efter olyckor, naturkatastrofer, attentat.
Utbildning i första linjens riktlinjer och behandling av mild till måttlig psykisk ohälsa. Kompetenscentrum för psykisk ohälsa i primärvården, Gustavsbergs vårdcentral.
Utbildning i WISC V- nya riktlinjer och normer, anordnad av IHPU och med Eva Tideman som kursledare.
Specialistkurs i utredning och diagnostik med koppling till evidens 7,5 HP anordnad av Wise Mind.
Specialistkurs i Barn och trauma, 7,5 HP Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa i samarbete med Ericastiftelsen.