Forskning & Evidensbasering

har på 2000 talet blivit honnörsord inom psykoterapin. Man har klart kunnat visa att psykoterapi har effekt, långt mer än placebo (positiv förväntanseffekt).

Man har dock inte kunnat visa att någon skola (t. ex. kognitiv beteendeterapi eller psykodynamisk terapi) är effektivare än någon annan i genomsnitt.

Man vet att terapeutens roll

är mycket central, 40% av effekten beror på denna faktor.
Psykoterapitekniken (t. ex. hypnos) står för 15% av effekten.
Övriga procentdelar är för närvarande outforskade.
Det vi står inför idag är att forska om vilka tekniker som är effektiva med vilka problemställningar. Detta för att spara mänskligt lidande, tid och pengar.

Delphi Institutets forskningsgrupp Pleroma

är ett nätverk som har bildats för att forska på detta.

Pleroma har universitetsanknytning och består av leg psykoterapeuter med lång klinisk erfarenhet och forskningserfarenhet.
Flera är disputerade.

Referenser:

Barlow, D. H. (2008) (4th Ed.). Clinical Handbook of Psychological Disorders. A Step-by Step Treatment Manual. New York: The Guilford Press.
Belli, R. F. (2012) (Ed.). True and False Recovered Memories. Springer New York.
Cain, D. J. & Seeman, J. (2001). Humanistic Psychotherapies: Handbook of Research and Practice
Castonguay, L. G. & Beutler, L. E. (2006). Principles of Therapeutic change That Work. Oxford: Oxford University Press.
Castonguay, L. G., Muran, J. C., Angus, L. E. & Hayes, J. A. (2010). Bringing Psychotherapy Research to Life: Understanding Change Through the Work of Leading Clinical Researchers
Chambless, D. L. & Hollon, S. D. (1998). Defining empirically supported therapies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 7-18
Cooper, M. (2008) Essential Research Findings in Counselling and Psychotherapy: The Facts are Friendly
Cooper, M., Watson, J. C. Holldampf, D. (2010). Person-Centered and Experiential Therapies Work: A reviewof the Research on Counselling. Psychotherapy and Related Practices by Contributors
Elliott, R. (1998). Editors introduction: A guide to the empirically supported treatments controversy. Psychotherapy Research, 8, 115-170
Eriksson, B. (2014). Konceptualisering i psykodynamisk terapi. Att begripliggöra människor i rummet, situationen, personen och bakgrundshistorien. Studentlitteratur
Kazdin, A. Treatment outcomes, common factors and continued neglect of mechanisms of Change. Clinical Psychology: Science and Practice. 2005; 12:184-8
Kazantzis, N., L´Abate, L. & Gerard, F. (2010). Handbook of Homework Assignments in Psychotherapy: Understanding Change Through the Work of Leading Clinical Researchers
Lambert, M. J. (2004). (5th Ed.). Bergin and Garfield´s Handbook of Psychotherapy and Behaviour Change. New York: John Wiley & Sons
Levy, R., Ablon, S. J. & Kächele, H. (2011). Psychodynamic Psychotherapy Research: Evidence-Based Practice and Practice-Based Evidence (Current Clinical Psychiatry)
Loewenthal, D. (2007). Case Studies in Relational Research: Qualitative Research Methods in Counselling and Psychotherapy
Luborsky, E. & Luborsky, L. (2006). Research and Psychotherapy: The Vital Link
McLeod, J. (2010). Case Study Research in Counselling and Psychotherapy
McLeod, J. (2010). Qualitative Research in Counselling and psychotherapy
Meltzoff, J. & Kornreich, M. (2008). Research in Psychotherapy
Midgley, N., Anderson, J. Grainger, E. & Nesic-Vuckovic, T. (2009). Child Psychotherapy and Research
Orlinsky, D. Raennestad, M. Willutzki, U. Fifty years of psychotherapy-outcome research: Continuity and change. In: Lambert, M. (ed). Bergin and Garfield´s handbook of psychotherapy and behavior change. New York: John Wiley & Sons; 2004. p. 307-90.
Report of the Presidential Task Force on Evidence-Based Practice, July 1, 2005. American Psychological Association, Washington, DC. http://www.apa.org/practice/ebpreport.pdf.
Roth, A. & Fonagy, P. (2004). What Works for Whom? A Critical review of Psychotherapy Research
Schröder, T. (2003). Det omedvetna – En dröm om det äkta. Symposion
Western, D. Novotny, C. The empirical status of empirically supported psychotherapies: Assumptions, findings, and reporting in controlled clinical trials. Psychological Bulletin. 2004; 130: 631-63.

Om Evidensbasering ; en artikel av Rolf Sandell
Om psykoterapiforskning; en artikel av A Wilczek