Leg Psykoterapeut
Kognitiv och Psykodynamisk terapi med inslag av Hypnos, Rörelsearbete och Mindfullness

”Det är ditt val, låt oss se det möjliga.”

Erfarenheter

Journalist och dokumentärfilmare Arbetar med miljö och utvecklingsfrågor
Charlottendals Gård, Järna Att förena jordbruk, bostäder förskola, yttre och inre miljö på en liten gård.
Perspektiv Friskvård AB
Medarbetade i konferensen: ”Exploring the Spiritual Dimension” på Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet 1999
Bedriver parterapi i samarbete med leg. Psykoterapeut Marie Liljequist
Medlem RPC: Riksföreningen Psykoterapi Centrum, Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos
(SFKH).

Utbildning

Undersköterska 1976
Journalisthögskola 1980
Jung Institutet, Zürich 1992
Dansterapi 3 år Karin Thulin
Grundläggande Psykodynamisk Psykoterapiutbildning (Steg1)
Grupp Psykoterapiutbildning, Psykoterapi sällskapet
3 årig Hypnos Psykoterapiutbildning (SFKEH)
Lifespan Integration, EMDR, Emotional Transformation Therapy
Mindfulness (MBSR) med bl a Saki Santorelli & Jon Kabat-Zinn
Handledarutbildning i SchemaTerapi (Svenska Institutet för
kognitiv psykoterapi)