EMDR

Förkortning av ”Eye Movement Desensitisation and Reprocessing” är en psykoterapeutisk metod som kan hjälpa dig att minska besvären efter upplevelser från det förgångna som stör ditt dagliga liv.

Vanligtvis handlar dessa tidigare upplevelser om trauma av olika slag som t. ex. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer.

Även om traumat kanske ägde rum

för många månader sedan eller t. o. m. flera år sedan, kan du ändå komma att känna av effekterna av detta i ditt dagliga liv genom s. k. posttraumatiska symptom som t. ex. invaderande minnen, överväldigande känslor, mardrömmar, ångest, känslomässig avstängning, låg självkänsla och andra svårigheter att orka med att leva ett bra liv.

EMDR har också använts

för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser.

Till dags dato har EMDR metodens effektivitet för andra typer av problem än postraumatisk stress ännu inte belagts forskningsmässigt.

”Be the change you want to see in the world.”
Mahatma Gandhi

”The World breaks everyone and afterword
many are strong at the broken places.”
Hemingway

Referenser:

Jon G. Allen : EMDR – A Closer Look
Barton Ross – Baron-Sorensen : Pet Loss and Human Emotion
– Video Manual. Sv. Övers. Kerstin Bergh Johannesson
Mark Dworkin : EMDR and the relational imperative
– The Therapeutic Relationship in EMDR Treatment
Elkhonon Goldberg : The Executive Brain
– Frontal Lobes and the Civilized Mind
Göran Högberg : Post – Traumatic Stress Disorder : Neurobiology and Effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing – avhandling 2008
Kerstin Bergh Johannesson : Traumatic Exposure, Bereavement and Recovery among Survivors and Relatives after Disasters – avhandling 2010
Joan Lovett : Small Wonders – Healing Childhood Trauma with EMDR
Barb Maiberger : EMDR Essentials – A Guide for Clients and Therapists
Laurel Parnell : Transforming Trauma – EMDR
Sandra Paulsen : Looking Through the Eyes of Trauma and Dissociation : An Illustrated guide for EMDR therapists and clients
Royle – Kerr : EMDR i klinisk praktik
Therese Rando : Treatment of Complicated Mourning
F. Shapiro : Eye Movement Desensitization and Reprocessing
F. Shapiro : GETTING PAST YOUR PAST
F. Shapiro & M. Forrest : EMDR – The Breakthrough
R. Shapiro Ed. : EMDR Solutions – Pathways to healing
R. Shapiro Ed. : EMDR Solutions II – For Depression, Eating Disorders, Performance, and More
Tinker & Wilson : Through the Eyes of a Child
– EMDR with Children
Judith Viorst : Necessary losses