Hypnosterapi har rötter

tillbaka till antiken där tempelhypnos användes i olika helande sammanhang. Målningar visar också att hypnos användes vid operationer till exempel. Fenomenet trance, dvs att vi kan försätta oss i ett förändrat medvetande tillstånd (FMT) har urgamla rötter. Australiens aboroginer och afrikas bushmän använder trancedans för att i kollektiv form celebrera vardagliga och mytologiska upplevelsedimensioner.

Modern hypnospsykoterapi

använder ofta en lättare trance för att gå in i och ut ur vardagsmedvetandet för att uppnå terapeutiska effekter. I ett samtal kan klienten t.ex. få sluta ögonen och fokusera på olika sätt för att uppnå en djupare integration.

En mera djupgående hypnosmetod

är affektbron som förenar ett värkande symptom i nuet med en tidigare erfarenhet i livet. Även från ett kroppsligt symptom, som har ett psykosomatiskt samband, kan en s.k. somatisk bro etableras till tidigare kroppsliga erfarenheter som på detta sätt kan medvetandegöras.

En imaginativ hypnosmetod är Joseph Shorrs psycho imagination therapy.

Dessa olika aspekter av hypnosterapi

kan användas som en utgångspunkt för djupare transformation i det mänskliga psyket.
Visualisering (ordbilder från vänster hjärnhalva), imagination (bilder med större intensitet och djup från våra sinnesförnimmelser från höger hjärnhalva) och arketypiska visioner som hjälper oss transcendera från sinnlighet till översinnliga dimensioner, till exempel via Jungs aktiva imagination, kan vidareutvecklas från hypnospsykoterapi.

Artikel om magproblem

Med denna metod arbetar:

Bo Wikström
Peter Hagerrot

”Lyckliga är de människor som har
ett mål, och ju större målet är,
desto lyckligare är de.”
Teilhard de Chardin

” Vi levande spikar nedhamrade i samhället!
En dag ska vi lossna från allt.
Vi skall känna dödens luft under vingarna
och bli mildare och vildare än här.
Tranströmer, ur Flygblad, För Levande och Döda

”Driven by the forces of love
the fragments of the world
seek eatch other so
that the world may come
into being.”
Theilard de Chardin

”In the universe, there are things that are known, and things that are unknown, and in between, there are doors.”
William Blake

You are not a drop in the Ocean
You are the entire Ocean in a drop.
Rumi

He is forever free who has broken
Out of the ego-cage of I and Mine
To be united with the Lord of Love.
This is the supreme state. Attain thou this
And pass from death to immortality
Bhagavad-Gita

Referenser:

Roberts Avens : Imagination is Reality – Western Nirvana in Jung, Hillman, Barfield & Cassirer
Jorge Bucay : Kom ska jag berätta
Susanna Carolusson : Det finns någon närvarande
Marta Cullberg Weston : En dörr till ditt inre
Dave Elman : Hypnotherapy
Björn Enqvist : Inbjudan till Trance
Milton H. Erickson : Healing in Hypnosis
Gafner / Benson : Hypnotic Techniques
Joscelyn Godwin (tr.) : Hypnerotomachia Poliphili – the Strife of Love in a Dream
Jay Haley : Uncommon Therapy
John Hartland : Klinisk Hypnos
Athanassios Kafkalides : The knowledge of the Womb
Hanscarl Leuner : Symboldrama
– Psykoterapi med dagdrömsteknik
Paul McKenna : Instant Confidence – The Power to go for Anything you Want
Michael Newton : Destiny of Souls – New Case Studies of Life Between Lives

Phillips & Frederick : Healing the Divided Self
Carol A. Rogers : Core Belief Systems (CBS) – a Psychological Theory of Consciousness as a Causal Agent
Sidney Rosen (Ed.) : My Voice Will Go with You – The Teaching Tales of Milton H. Erickson
Rossi / Cheek : Mind-Body Therapy
Mike, Nancy Samuels : Seeing With the Mind´s Eye
Robert Scaer : The Trauma Spectrum – Hidden Wounds and Human Resiliency
Joseph Shorr : Go See the Movie in Your Head – Imagery: The Key to Awareness
Joseph Shorr : Psychotherapy Through Imagery
Boris Sidis : Philistine and Genius
Bessel van der Kolk et al : Traumatic Stress
John, Helen Watkins : Ego States – Theory and Therapy
Mary M. Watkins : Waking Dreams
Otto G. Wetterstrand : Hypnotismens användande i den praktiska medicinen, Avhandling (1888)