Terapeuter

Terapeuter2023-09-04T10:04:41+02:00

Vi på Delphi Institutet

är ett team med många olika fasetter. Flera olika födelseplatser, från USA och Europa till Främre Orienten. Det som förenar oss alla är en övertygelse om att vi behöver celebrera våra olikheter för att kunna hitta det universella i oss.

Rikedomen i ursprung och kompetenser

speglar samhället i övrigt. Terapeuterna är engagerade och kunniga och intresserade av livslångt lärande.

Kontaktpersoner

på Delphi Institutet är Bo Wikström och Mahnaz Taheri. De vägleder Dig gärna vid val av terapeut och metod.
Skriv till Mahnaz: taheri.mahnaz@gmail.com
eller till Bo: bgwwikstrom@gmail.com
eller gå till Kontakt.

Delphiinstitutets terapeuter

Till toppen