Mindfulness har sitt ursprung

i zenbuddismen och är oberoende av ideologi, religion och värdesystem. Behandlingsmetoden tränar ett förhållningssätt som är nödvändigt för närvaro i nuet. Medveten närvaro kräver att vi är koncentrerade och uppmärksamma på våra tankar, känslor och reaktioner utan att vilja förändra dem. Genom att acceptera oss själva helt och fullt i nuet utvecklas förmågan att hantera vårt liv mot ökad valfrihet.

Med denna metod arbetar:

Bo Wikström
Peter Hagerrot

Metod

Mindfulness använder sig av olika tekniker och modeller för att träna den medvetna närvaron. Bl.a. används: träning för att uppnå en nödvändig grundattityd, en modell för att förstå värdet av och träna ”moment till moment medveten närvaro” i stressfulla situationer, andningstekniker, olika meditationsformer, olika yogatekniker samt en viss frågeteknik (inquiry).

Tillämpning

Mindfulness används vid behandling av olika kroniska sjukdomar, kronisk smärta, stress och utmattningssymtom, utbrändhet samt olika livskrissituationer.

”Medveten
närvaro
innebär att
vara
uppmärksam,
på ett särskilt
sätt :
avsiktligt,
i det här ögonblicket, och utan att döma.”

–Jon Kabat-Zinn,
grundare av Stress kliniken i Massachusetts.

sitter tyst
gör ingenting
våren kommer
gräset växer av sig själv
Anonym

”There is an I in me
Deeper than me
Whose eyes look at me
From inside of me.”
Yunus Emre

”Att se en värld i ett
sandkorn
och en himmel i en vild
blomma,
hålla oändligheten i sin
handflata och finna
evigheten i en timma.”
William Blake

”An eye for an eye
makes the whole world blind.”
Mahatma Gandhi

”Peace comes from within.
Do not seek it without.”
The Buddha

”Vi ligger alla i rännstenen, men
några av oss tittar på stjärnorna.”
Oscar Wilde

”…a brilliant blue light,
the size of a tiny seed,
that appears to the meditator
whose energy has been awakened.
The Blue Pearl is the suble abode of
the inner Self.”
Swami Muktananda

”If we desert the inner self
to focus on the energy outside,
it leaves a vacancy
inside.”
Trudy Vesotsky

”The thing about meditation is: You become more and more you.”
David Lynch

All the Way Home
When the mind disappears, time disappears.
When time disappears, the World disappears.
When the world disappears, all form disappears.
But when everything disappears, you are still there –
formless, timeless, thoughtless.
Your nature is stillness, peace, and unconditional freedom.
Close your eyes and go all the way home and you´ll
find this out for yourself.
Andrew Cohen

Referenser:

Herbert Benson : The Relaxation Response
Germer – Siegel – Fulton : Mindfulness and Psychotherapy
Narain Ishaya : Chit Happens – A Guide to Discovering Divinity
Jon Kabat-Zinn : Full Catastrophe Living
Jon Kabat-Zinn : Var Du än är är Du där
Kwee – Gergen – Koshikawa : Horizons in Buddhist Psychology
Kalyani Lawry : Only That
Mia Leijssen : Psychotherapy as Search and Care for the Soul
David Lynch : Catching the Big Fish – Meditating, Consciousness and Creativity
Marc Micozzi – Donald Mc Cown : NEW WORLD MINDFULNESS
Ken McLeod : Wake Up to Your Life
Åsa Nilsonne : Vem bestämmer i ditt liv?
Clinton Ober : Earthing – The most important health discovery ever

Thich Nhat Hanh : Beeing Peace
Thich Nhat Hanh : The Blooming of a Lotus – Guided Meditation for Achieving the Miracle of Mindfulness
Thich Nhat Hanh : Vi är redan framme! : en zenbuddhistisk text om frid och fred
Åsa Palmkron Ragnar / Katarina Lundblad : Fri från Stress med Mindfulness – Medveten närvaro och acceptans
Suzanne Segal : Collision with the Infinite
Daniel J. Siegel : The Mindful Brain
Paul Sundlin : Vila för Själen – Meditativ bön för moderna människor
Ken Wilber : ONE TASTE – The Journals of Ken Wilber
Mark Williams & Danny Penman : A practical Guide to finding peace in a frantic world
Michael Wombacher : 11 DAYS – At the Edge