Legitimerad psykoterapeut
Certifierad EMDR-terapeut
Handledar- och lärarkompetens

”Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing there is a field. I´ll meet you there.”
Rumi

Erfarenheter

Född i Iran, bosatt i Sverige sedan 1979.
Bred erfarenhet av behandlingsarbete med ungdomar med svåra psykosociala problem, både individuellt och i grupp.
Erfarenhet av kris- och traumabehandling.
Arbetar (i Stockholm och i Uppsala) med såväl vuxna, som ungdomar.
Erfarenhet av undervisning i psykoterapiutbildning och att leda workshops i ett flertal ämnesområden.
Erfarenhet av arbete med dissociativa och traumatiserade patienter.
Erfarenhet av arbete med par och familjerelationer.

Utbildning

Fil. kand. och andra akademiska studier vid Uppsala Universitet
Legitimationsgrundande utbildning i psykoterapi med psykodynamisk/psykoanalytisk inriktning
2-årig Handledar- och Lärarutbildning
Philosophical Counselling, treårig utbildning med Andrew Schneider
Ettårig utbildning i socialt behandlingsarbete
Lifespan Integration och EMDR ( certifierad )
Internal Family Systems ( individualterapi )
Kognitiv beteende terapi, 3 årig
Diagnos och behandling av kronisk traumatisering med Ellert Nijenhuis
Imago parterapi
Klinisk hypnos i arbete med komplext traumatiserade patienter med dissociativ problematik, (Anna Gerge)