Psykodynamisk psykoterapi

är en djuppsykologi som härstammar från Sigmund Freuds psykoanalys. Den är både en teori och en metod såväl som en relation.

Teoretiskt

utgår den psykodynamiska terapin ifrån att människan har ett omedvetet själsliv. Det vill säga att delar av vårt medvetande är otillgängligt för oss i vardagsmedvetandet.

En annan bärande tanke är att våra handlingar inte bara har en orsak utan också en mening. Människan är meningskapande existens som hela tiden försöker lösa sina grundläggande problem både i vardagsmedvetande och drömmedvetande.

Ett tredje förhållningssätt är att människan består av många delar som kan stå i konflikt med varandra.

Metoden och Relationen

som används vid psykodynamisk terapi är samtalet i första hand. Det existentiella mötet mellan terapeut och klient är präglat av öppenhet och förutsättningslöst utforskande. Anknytningen och personkemin i relationen är då viktig. Efter detta första fokus, som ger en stadig grund för att kunna komma vidare, arbetar man tillsammans från nuet och bakåt i livet. I den så kallade överföringsrelationen kan djupare liggande mönster och erfarenheter från klientens förflutna förstås och medvetandegöras via den terapeutiska dialogen.

Drömarbete, hypnos, bildskapande, musik, psykodynamisk kroppsterapi, symboldrama, Lifespan Integration, ego state arbete är metoder som kan accelerera, intensifiera och komplettera samtalet i den terapeutiska relationen.

Den psykodynamiska processen

präglas av en anknytningsfas där tillit skapas och en bearbetningsfas som handlar om att arbeta igenom t. ex. upplevelser av brist, konflikt och trauma (själsligt sår från det förflutna). Avslutningsfasen handlar om att sammanfatta bådas intryck av terapin, för att utvärdera hur målsättningen uppnåtts.

Klienten upplever

ofta att terapeuten som en neutral, kunnig och engagerad person kan ge avgörande hjälp när familj o vänner inte är nog. Denna relation i en trygg omgivning ger utrymme att utforska tankar, känslor och beteenden för personlig transformation.

The search for reason ends at the shore of the known; on the
immense expanse beyond it only the sense of the ineffable
can glide.
We do not leave the shore of the known in search of adventure
or suspence or because of the failure of reason to answer our questions.
We sail because our mind is like a fantastic seashell, and when applying our
ear to it´s lips we hear a perpetual murmur from the waves beyond the shore.
Citizens of two realms, we all must sustain a dual allegiance…
Abraham Heschel; I asked for Wonder

”Livet kan förstås bara genom att titta bakåt,
men kan levas bara genom att se framåt”.
Sören Kierkegaard

”Det är synd om människorna.”
August Strindberg

”We are born of love; love is our mother.”
Rumi

”Jag söker den fråga på vilken människolivet är ett svar.”
Willy Kyrklund ur Mästaren Ma

”Ett ögonblicks tålamod och du har vunnit en seger.”
Arabiskt ordspråk

Forskning om att gråta ut i ensamhet för spädbarn

Referenser:

Piera Aulagnier : The Violence of Interpretation – From Pictogram to Statement
Eva Basch-Kåhre : Bortom Drifterna – En bok om psykoanalys och tro
Margareta Berg Brodén : Mor och Barn i Ingenmansland – Intervention under spädbarnsperioden
W.R. Bion : Eftertankar – Psykoanalytiska Studier
W.R. Bion : Seven Servants
Medard Boss : Psychoanalysis and Daseinanalysis
John Bradshaw : Healing the Shame that Binds You
Brazelton – Cramer . The Earliest Relationship
Clarke – Dawson : Growing Up Again – Parenting Ourselves Parenting Our Children
Louis Cozolino : The Making of a Therapist: A Practical Guide for the Inner Journey
Louis Cozolino : The Neuroscience of psychotherapy
David Cronenburg : A Dangerous Method – film om psykoanalysens födelse (2011)
Joan Didion : Ett År av Magiskt Tänkande
Caroline Eliacheff : På Kroppen På Skriket – psykoanalys med små barn

H.F. Ellenberger : The Discovery of the Unconscious
Per Olov Enquist : Nedstörtad ängel
W. R. D. Fairbairn: Psychoanalytic Studies of the personality
Peter Fonagy et al : Affect Regulation, Mentalization, and the Develpoment of the Self
Marianne Fredriksson : Den som vandrar om natten
John Gottman, Nan Silver : 7 Gyllne regler för En Lycklig Kärleksrelation
Stanislav Grof : Beyond the Brain – Birth, Death and Transcendence in Psychotherapy
Stanislav Grof : Människans Okända Världar
Steen Halling : Intimacy, transcendence and psychology. Closeness and openness in everyday life.
Erik Homburger Erikson : Den fullbordade livscykeln
Marya Hornbacher . Vansinnet – Mitt bipolära liv
Tove Jansson : Det osynliga barnet
Elgard Jonsson : Tokfursten
Dan Josefsson : Mannen som slutade ljuga
C.G Jung : The Practice of psychotherapy
Louise Kaplan : Oneness and Separateness – from infant to individual

Hans Kaatari : Symbolfunktion och mening – En undersökning av den psykoanaytiska psykoterapins artegna väsen (avhandling) 2008
Donald Kalsched : Trauma and the Soul – A psycho-spiritual approach to human development and it´s interruption
Per Lagerkvist : Gäst hos verkligheten
Iréne Matthis : Den Tänkande Kroppen
Iréne Matthis : Gräns och rörelse – Teman i Fransk psykoanalys
Ursula Nuber : Vår tids Egoism – Varför självförverkligande ofta leder till ensamhet
Nancy McWilliams : Psykoanalytisk diagnostik – Att förstå personlighetsstruktur
Donald Meltzer : The Claustrum – An Investigation of Claustrophobic Phenomena
Donald Meltzer : Den Psykoanalytiska Processen
Donald Meltzer : Dream-Life – A Re-examination of the Psycho-analytical Theory and Technique
Keith Oatley : Emotions – A Brief History
Thomas Ogden : Conversations at the Frontier of Dreaming
Dave Pelzer : Pojken som kallades Det – Ett barns kamp att överleva
Marcel Proust : Swanns Värld (N:r 1 av 7, På Spaning Efter den Tid som Flytt)
J-M Quinodoz : Att tämja ensamheten

Kay Redfield Jamison : Touched with Fire – Manic-Depressive Illness and the Artistic Temperament
David H. Rosen : Depression och skapande – Hur själen kan läkas genom Kreativitet
Barbro Sandins Disputation – fyra inlägg – Filosofisk och psykoanalytisk belysning av psykosen
Barbro Sandin : Den Zebrarandiga pudelkärnan
Ted Schröder : Det Omedvetna – en dröm om det äkta
Daniel Siegel : Parenting from the Inside out
Daniel Stern : Ögonblickets psykologi
Anthony Stevens : PRIVATE MYTHS – Dreams and Dreaming

Barbara Stevens Sullivan : The Mystery of Analytical Work – weavings from Jung and Bion
Henry David Thoreau : Civil Olydnad
Lars Tornstam : Gerotranscendens : A Developmental Theory of Positive Aging
Patricia Tudor-Sandahl : Den Fängslande Verkligheten
Tomas Videgård : The Success and Failure of Primal Therapy –
32 Patients Treated at the Primal Institute (Janov) –
Viewed in the Perspective of Object Relations Theory (avhandling)
Michael Washburn : Transpersonal Psychology in Psychoanalytic Perspective
Peter Weir : Döda Poeters Sällskap – film om den idealiserade självbilden
Kenneth Wide : Bildens helande kraft
Björn Wrangsjö : Mötas och växa
Irvin D. Yalom : EXISTENTIAL PSYCHOTHERAPY
Irvin D. Yalom: Terapins gåva