Leg psykolog
Leg psykoterapeut
Daseinsanalytiker
Handledare
Utbildare, coach, mentor
Director och Kontaktperson på Delphi Institutet

”Din sårbarhet är din största styrka.”

Mobil: 0708-18 00 19
E-post: bgwwikstrom@gmail.com
Välkommen att höra av dig!

Yrkeserfarenheter

Arbetat med psykoterapi sedan 1974,
Lång erfarenhet av arbete med traumapatienter
Ingått i;
Centrum för Existentiell Psykoterapi (1976)
Institutet för Psykodynamisk Terapi (1982)
Institutet för Transpersonell Psykologi (1995), numera Delphi Institutet.
Utbildningsledare på Institutet för Analytisk Psykologi
under åren 1994-96, gav IAP:s första handledarutbildning.
Var med i ledningsgruppen för NOC, den nordiska konferensen:
”Exploring the Spiritual Dimension” på Psykologiska Institutionen,
Stockholms Universitet 1999.
Vice ordförande i EUROTAS, European Transpersonal Association 1999-2002
Medlem i Riksföreningen Psykoterapi Centrum (RPC), Hypnosföreningen (SFKH), EMDR föreningen och föreningen ISIS.
(Intresseföreningen för yrkesverksamma som i sitt arbete möter sexuellt utsatta,
förövare och/eller deras familjer.)
Arbetar idag på Delphi Institutet med
psykoterapi, psykoterapihandledning, utbildningsledare på Steg 1 utbildningen (TPU). Coaching; individuellt och i grupp. Gör workshops med ledningsgrupper.

Utbildning

Leg psykolog
Leg psykoterapeut
Utbildning på Centrum för Existentiell Psykoterapi till Daseinsanalytiker
Utbildad till ”Group Facilitator” med Carl Rogers med team vid hans ”Crosscultural Comunications” workshops i El Escorial (Spanien) och Rom (Italien) i slutet av sjuttiotalet.
Treårig hypnosterapiutbildning (SFKH)
Tränad i ”Utilization Technique” av Milton Erickson 1978
Symboldramautbildad av Ingrid Lundbäck och Hanscarl Leuner i klassiskt Symboldrama
Introduktionskurs i Symboldrama med Marta Weston och Hans Grosin i klassiskt och relationellt Symboldrama 2012
EMDR, ETT och Lifespan Integration
Internal Family Systems ( individualterapi )
Kognitiv beteende terapi, 3 årig
Olika fleråriga kroppsterapiutbildningar
Holotropisk andningsutbildning GTT (Grof Transpersonal Training)
Handledarutbildning
Philosophical Counselling, treårig utbildning med Andrew Schneider, totalt 13 års träning med Andrew Schneider
Coachingutbildning, Integro, Sigtuna
Certifierad av EUROTAS (European Transpersonal Association) som Transpersonell Psykoterapeut
Utvärderingsinstrumentet Hjulet, skapad av Ben Shalit, vidareutvecklad av Birgitta Reinfeldt

Övrigt

Kan ta engelsktalade i psykoterapi.