Holotropisk andning (HA)

är en kroppspsykoterapimetod som utvecklats av Stanislav Grof och Christina Grof.

Namnet kommer från de grekiska orden ”holos” som betyder hel och ”trepein” som betyder att röra sig emot.

Namnet betyder alltså att röra sig mot helhet. Holotropiska upplevelser beskriver hur den upplevande rör sig mot en större helhetskänsla.

HA är en kraftfull metod

för självutveckling och helande. Den kombinerar erfarenheter från modern medvetenhetsforskning, djuppsykologi och olika andliga praktiker som arbetar med:

  • andningen
  • uttrycksfull musik
  • fokuserad kroppsterapi
  • mandala målning

Detta skapar ett förändrat medvetandetillstånd, ett dimensionsbyte, som leder till helande. Klienten förblir orienterad i vardagsmedvetandet samtidigt som att varseblivningsförmågan expandrar till att innefatta alla psykets upplevelsenivåer;

  • att få kontakt med tidiga teman i sin personliga historia
  • att nå psykologiska döds-och återfödelseteman
  • hela spektrumet av transpersonella (själsliga) upplevelser.

Vardagsmedvetandet finns hela tiden med som en tryggt observerande funktion men kontrollerar inte. Den inre läkande kraften strukturerar upplevelsens innehåll

Med denna metod arbetar:

Bo Wikström

”Det handlar om mängder av samstämda människor världen
runt som konspirerar tillsammans, dvs andas tillsammans och
upptäcker att de ser på livet på detta fundamentalt nya sätt.
Dessa människor lever livet som en process, ett energiflöde,
en föränderlighet. Det statiska fastlåsta livet lockar inte.”
Carl Rogers

”Listen, are you breathing just a little, and calling it a life?
Mary Oliver

”You can´t wait for inspiration.
You have to go after it with a club.”
Jack London

”Breath in I smile, breath out I
calm my body.
Dwelling in the present moment,
it is a wonderful moment.”
Thich Nhat Hahn

”En dag ska vi alla dö…”
”Alla andra dagar ska vi det inte.”
Jan Stenmark

”The only journey is the one within.”
Rainer Maria Rilke

”As you grow older, you will discover
that you have two hands,
one for helping yourself,
the other for helping others.”
Audrey Hepburn

Sat – Chit – Ananda
Being – Consciousness – Bliss
Sanskrit

”Follow your Bliss
and the universe will open doors for you
where there were only walls.”
Joseph Campbell

”Teid´n star still
det är mänsku sum gar”.”
Gotlänskt ordspråk om Tiden

”Consciousness does not just passively
reflect the objective material world;
it plays an active role
in creating reality itself”.
Stanislav Grof
https://www.stangrof.com

Referenser:

Arntz, Chasse, Vicente : Vad vet vi Egentligen? – Om ändlösa möjligheter att förändra din världsbild och ditt dagliga liv.
David B. Cheek : ”Prenatal and Perinatal Imprints: Apparent Prenatal Consciousness as Revealed by Hypnosis.” Pre- and Perinatal Psychology Journal 1 (Winter 1988):97-110.
Henry Corbin : Mundus Imaginalis or the Imaginary and the Imaginal
Henry Corbin : Spiritual Body and Celestial Earth
Coveney & Highfield : Tid utan ände
Jane English : Different Doorway – Adventures of a Caesarean Born
Bob Frissell : You Are a Spiritual Being having a Human Experience
Göran Grip : Allting finns
Stanislav Grof : Healing our Deepest Wounds : The Holotropic Paradigm Shift
Stanislav Grof : The Psychology of the Future
Stanislav Grof : When the Impossible Happens
Stanislav Grof and Christina Grof : HOLOTROPIC BREATHWORK : A New Approach to Therapy and Self-Exploration
Amit Goswami et al : The Self-Aware Universe – how consciousness creates the material world

Gustav Hansen : Åndedraetsterapi
Rick Hanson : Buddha´s Brain
Arthur Janov : Imprints – The Lifelong Effects of the Birth Experience
Arthur Janov : Life Before Birth
Arthur Janov : Primal Healing – Access the Incredible Power of Feelings to Improve Your Health
Ludwig Janus : The Enduring Effects of Prenatal Experience – Echoes from the Womb
Erich Jantsch : The Self-Organizing Universe
Menas Kafatos & Robert Nadeau : The Conscious Universe – Parts and Wholes in Physical Reality
Frank Lake : Tight corners in pastoral counselling
Ervin Laszlo, Jude Currivan : CosMos – A co-creator´s Guide to the Whole-World
Frédérick Leboyer : The Art of breathing
Gunnel Minett : Exhale – An Overview of Breathwork

Allessandra Piontelli : From Fetus to Child – An Observational and Psychoanalytical Study
Stuart Sovatsky : Words From the Soul
Kylea Taylor Ed. : Exploring Holotropic Breathwork
Kylea Taylor : Holotropic Breathwork Facilitator´s Manual
Kylea Taylor : The Breathwork Experience
Alfred Tomatis : The Conscious Ear
Colin Wilson : Nya frågeställningar inom psykologin – Maslow och den Post-freudianska revolutionen