Internal Family Systems – IFS

är en av de intressantaste och snabbast växandeterapiformerna. Det är en effektiv och djupgående men samtidigt varsam metod som kan tillämpas på en psykodynamisk, kognitiv eller systemisk inriktning.

Ego states kan liknas vid delpersonligheter

och finns naturligt inom varje människa. Eftersom ett sådant synsätt skiljer sig från vårt vanliga västerländska tänkande är det enklare att förklara med exempel.

Tänk på när du senast skulle fatta ett svårt beslut.
Troligen så kände en del av dig på ett sätt medan en annan del hade en helt motsatt uppfattning.

Eller tänk på hur barn-likt du kan bete dig när du grälar med någon du älskar. Då har sannolikt en barndel eller en arg tonåring tagit kommandot i ditt inre.

Metod

  • Internal Family Systems (Själv-Terapi),
  • Konferensrummet (kartläggning av inre delar) är några av de metoder som kan användas.

Dessa metoder

hjälper människor som känner sig förvirrade, deprimerade, stressade eller som saknar kontroll över sina liv att få kontakt med olika tankar och känslor. I denna process kan man uppnå en djupare kontakt med sitt inre och sin egen verkliga potential. Inre delar som drar åt olika håll lär sig lyssna till och förstå varandra bättre och blir en del av ditt innersta själv.

Du lär känna dig själv
på ett sätt som du inte kunde föreställa dig. Du frigör också energi då du börjar leva mer i harmoni med ditt eget inre och i relation till andra.

”What
You
seek is
seeking
You.”
RUMI

”To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else
is the greatest accomplishment.”
Ralph Waldo Emerson

”When I was
young, I
admired
clever people.
Now that I am
old, I admire
kind people.”
Abraham Joshua Heschel

”I feverishly searched for God
everywhere, burt I could not find Him anywhere.
The moment I relaxed and reposed in my Self,
God came after me calling:
´Kabir! Kabir!´”
Kabir

”The process of getting totally entangled in illusion and
then finding a way out is perhaps the ultimate adventure”.
Jane Butterfield English

”Out of the quarrel with others we make rhetoric,
out of the quarrel with ourselves we make poetry.”
W.B. Yeats

”Make your ego porous. Will is of little importance, complaining is nothing, fame is
nothing. Openness, patience, receptivity, solitude is everything.”
Rainer Maria Rilke

Referenser:

James H. Austin : ZEN and the BRAIN
Mona Barbera : Bring Yourself to Love – How Couples Can Turn Disconnection Into Intimacy
Joseph Campbell : Hjälten med tusen ansikten (Sv översättning 2011)
Nessa Carey : The Epigenetics Revolution – How Modern Biology Is Rewriting Our Understanding of Genetics, Disease and Inheritance
Benjamin Colodzin : How to Survive Trauma
Christine A. Courtois – Julian D. Ford : Treating Complex Traumatic Stress Disorders – an Evidence-Based Guide
Antonio R. Damasio : Descartes Misstag – Känsla, Förnuft och den Mänskliga Hjärnan
Norman Doidge : The Brain that Changes Itself – Stories of Personal Triumph from the Frontiers of Brain Science
Jay Earley : Resolving Inner Conflict
Jay Earley : Self – Therapy, A step by step Guide
Jay Earley : Self-Therapy for Your Inner Critic
Jay Earley : Working with Anger
Gordon Emmerson : Ego state Therapy
Carol Forgash, Ed. : Healing the Heart of Trauma and Dissociation with EMDR and Ego State Therapy
Lone Frank : Mina Vackra Gener
FÜRERNS ELIT – Film 2004
Bill Harris : Thresholds of the Mind – Your Personal Roadmap to Success, Happiness, and Contentment
Hartley – Breiling Eds. : Light Years Ahead
Judith Lewis Herman : Trauma och Tillfrisknande – Om följderna av incest, våldtäckt, krig och tortyr och behandlingen av dessa trauma.
Tom Holmes : Parts Work
Johnson – Whiffen Eds. : Attachment Processes in Couple and Family Therapy
Lynn Mary Karjala : Understanding Trauma and Dissociation
Peter A. Levine : Waking the Tiger – Healing Trauma
Iain McGilchrist : The Master and his Emissary – The Divided Brain and the Making of the Western World
Dennis Genpo Merzel : Big Mind * Big Heart – Finding Your Way
Per-Olof Michel (Red.) : Psykotraumatologi
Colin Mills : Happiness…Who wants it?
Anna-Karin Neubeck : The Prodromal Phase of What? – A Metapsychiatric Analysis of the Prodromal Phase of Schizophrenia, avhandling 2008
Thich Nhat Hanh : Call Me by My True Names
Jay Noricks : PARTS Psychology – A Trauma-Based Self-State Therapy for Emotional Healing
Ogden, Minton, Pain : Trauma and the Body – A Sensorimotor Approach to Psychotherapy
John Omaha : Psychotherapeutic Interventions for Emotion Regulation
Peggy Pace : Lifespan Integration – Connecting Ego States Through Time
Joseph Chilton Pearce : The Biology of Transcendence – A Blueprint of the Human Spirit

Colin A. Ross : Schizophrenia – Innovations in Diagnosis and Treatment
Shirley Jean Schmidt : The Developmental Needs Meeting Strategy
– An Ego State Therapy for Healing Childhood Wounds
Allen N. Schore : Affect Regulation and the Origin of the Self: The Neurobiology of Emotional Development
Allen N. Schore : Affect Dysregulation and Disorders of the Self
Allen N. Schore : Affect Regulation and the Repair of the Self
Jeffrey M. Schwartz : BRAIN LOCK – Free Yourself from Obsessive-Compulsive Behaviour
Richard C. Schwartz : Internal Family Systems Therapy
Richard C. Schwartz : Introduction to the Internal family Systems Model
Richard C. Schwartz, et al : Metaframeworks
Richard C. Schwartz & Regina A. Goulding : The Mosaic Mind – Empowering the Tormented Selves of Child Abuse Survivors
Richard C. Schwartz : You Are The One You´ve been Waiting For
Mauricio Sierra : Depersonalization – A New Look at a Neglected Syndrome
Stuart Sutherland : BREAKDOWN – A personal crisis and a medical dilemma
Simeon, Abugel : Feeling Unreal – Depersonalization Disorder and the Loss of the Self
Solomon – Siegel : Healing Trauma – Attachment, Mind and Brain
Sweezy – Ziskind, Eds. : IFS Internal Family Systems Therapy – New Dimensions
Van der Hart – Nijenhuis – Steele : The Haunted Self
Bessel A. van der Kolk, Alexander C. McFarlane, Lars Weisaeth, Eds.: Traumatic Stress – the Effects of Overwhelming on Mind, Body, and Society
Bessel A. van der Kolk : The Body Keeps the Score
John, Helen Watkins : Ego States – Theory and Therapy
Young, Klosko, Weishaar : Schema Therapy – a practitioners guide