HOME
HEM
Delphiinstitutet

BO WIKSTRÖM
Bild
 • Leg psykolog
 • Leg psykoterapeut
 • Daseinsanalytiker
 • Handledare
 • Utbildare, coach, mentor
 • Director och Kontaktperson på Delphi Institutet

 • "Din sårbarhet är din största styrka."

  Mobil :
  0708 - 18 00 19

  Välkommen att höra av dig!

  E-post :

  bgwwikstrom@gmail.com


  Yrkeserfarenheter:
 • Arbetat med psykoterapi sedan 1974,
 • Lång erfarenhet av arbete med traumapatienter
 • Ingått i;
  Centrum för Existentiell Psykoterapi (1976)
  Institutet för Psykodynamisk Terapi (1982)
  Institutet för Transpersonell Psykologi (1995), numera Delphi Institutet.
 • Utbildningsledare på Institutet för Analytisk Psykologi
  under åren 1994-96, gav IAP:s första handledarutbildning.
 • Var med i ledningsgruppen för NOC, den nordiska konferensen:
  ”Exploring the Spiritual Dimension” på Psykologiska Institutionen,
  Stockholms Universitet 1999.
 • Vice ordförande i EUROTAS, European Transpersonal Association 1999-2002
 • Medlem i Riksföreningen Psykoterapi Centrum (RPC), Hypnosföreningen (SFKH), EMDR föreningen och föreningen ISIS.
  (Intresseföreningen för yrkesverksamma som i sitt arbete möter sexuellt utsatta,
  förövare och/eller deras familjer.)
 • Arbetar idag på Delphi Institutet med
  psykoterapi, psykoterapihandledning, utbildningsledare på Steg 1 utbildningen (TPU). Coaching; individuellt och i grupp. Gör workshops med ledningsgrupper.

 • Utbildning
 • Leg psykolog
 • Leg psykoterapeut
 • Utbildning på Centrum för Existentiell Psykoterapi till Daseinsanalytiker
 • Utbildad till "Group Facilitator" med Carl Rogers med team vid hans "Crosscultural Comunications" workshops i El Escorial (Spanien) och Rom (Italien) i slutet av sjuttiotalet.
 • Treårig hypnosterapiutbildning (SFKH)
 • Tränad i "Utilization Technique" av Milton Erickson 1978
 • Symboldramautbildad av Ingrid Lundbäck och Hanscarl Leuner i klassiskt Symboldrama
 • Introduktionskurs i Symboldrama med Marta Weston och Hans Grosin i klassiskt och relationellt Symboldrama 2012
 • EMDR, ETT och Lifespan Integration
 • Internal Family Systems ( individualterapi )
 • Kognitiv beteende terapi, 3 årig
 • Olika fleråriga kroppsterapiutbildningar
 • Holotropisk andningsutbildning GTT (Grof Transpersonal Training)
 • Handledarutbildning
 • Philosophical Counselling, treårig utbildning med Andrew Schneider, totalt 13 års träning med Andrew Schneider
 • Coachingutbildning, Integro, Sigtuna
 • Certifierad av EUROTAS (European Transpersonal Association) som Transpersonell Psykoterapeut
 • Utvärderingsinstrumentet Hjulet, skapad av Ben Shalit, vidareutvecklad av Birgitta Reinfeldt

 • Övrigt:
  Kan ta engelsktalade i psykoterapi.

  Läs mer här! Presentation om helande i psykoterapi.
  Tipsa en vän    Skriv Ut Skriv Ut-ikon

  D E L P H I I N S T I T U T E T
  Gästrikegatan 18, 113 62 Stockholm - Telefon : 0708 - 18 00 19

  bgwwikstrom@gmail.com