HOME
HEM
Delphiinstitutet

Holotropisk andning
Bild
Dimensionsbyte
Holotropisk andning
(HA)
är en kroppspsykoterapimetod som utvecklats av
Stanislav Grof och Christina Grof.

Namnet kommer från de grekiska orden ”holos” som betyder hel och ”trepein” som betyder att röra sig emot.
Namnet betyder alltså att röra sig mot helhet. Holotropiska upplevelser beskriver hur den upplevande rör sig mot en större helhetskänsla.

HA har utvecklats sedan
slutet av 1970 talet och lärs nu ut i hela världen. Stanislav Grof reser fortfarande och lär ut metoden men nu i mera begränsad omfattning.
Bild
HA är en kraftfull metod
för självutveckling och helande. Den kombinerar erfarenheter från modern medvetenhetsforskning, djuppsykologi och olika andliga praktiker som arbetar med:
 • andningen
 • uttrycksfull musik
 • fokuserad kroppsterapi
 • mandala målning.

 • Detta skapar ett förändrat medvetandetillstånd, ett dimensionsbyte, som leder till helande. Klienten förblir orienterad i vardagsmedvetandet samtidigt som att varseblivningsförmågan expandrar till att innefatta alla psykets upplevelsenivåer;
 • att få kontakt med tidiga teman i sin personliga historia
 • att nå psykologiska döds-och återfödelseteman
 • hela spektrumet av transpersonella (själsliga) upplevelser.

 • Vardagsmedvetandet finns hela tiden med som en tryggt observerande funktion men kontrollerar inte. Den inre läkande kraften strukturerar upplevelsens innehåll.


  "Det handlar om mängder av samstämda människor världen
  runt som konspirerar tillsammans, dvs andas tillsammans och
  upptäcker att de ser på livet på detta fundamentalt nya sätt.
  Dessa människor lever livet som en process, ett energiflöde,
  en föränderlighet. Det statiska fastlåsta livet lockar inte."
  Carl Rogers

  "Listen, are you breathing just a little, and calling it a life?
  Mary Oliver

  "You can´t wait for inspiration.
  You have to go after it with a club."
  Jack London

  "Breath in I smile, breath out I
  calm my body.
  Dwelling in the present moment,
  it is a wonderful moment."
  Thich Nhat Hahn

  "En dag ska vi alla dö..."
  "Alla andra dagar ska vi det inte."
  Jan Stenmark

  "The only journey is the one within."
  Rainer Maria Rilke

  "As you grow older, you will discover
  that you have two hands,
  one for helping yourself,
  the other for helping others."
  Audrey Hepburn


  Sat - Chit - Ananda
  Being - Consciousness - Bliss
  Sanskrit

  "Follow your Bliss
  and the universe will open doors for you
  where there were only walls."
  Joseph Campbell


  "Teid´n star still
  det är mänsku sum gar"."
  Gotlänskt ordspråk om Tiden


  "Consciousness does not just passively
  reflect the objective material world;
  it plays an active role
  in creating reality itself".
  Stanislav Grof

  Referenser:
  Arntz, Chasse, Vicente : Vad vet vi Egentligen? - Om ändlösa möjligheter att förändra din världsbild och ditt dagliga liv.
  David B. Cheek : "Prenatal and Perinatal Imprints: Apparent Prenatal Consciousness as Revealed by Hypnosis." Pre- and Perinatal Psychology Journal 1 (Winter 1988):97-110.
  Henry Corbin : Mundus Imaginalis or the Imaginary and the Imaginal
  Henry Corbin : Spiritual Body and Celestial Earth
  Coveney & Highfield : Tid utan ände
  Jane English : Different Doorway - Adventures of a Caesarean Born
  Bob Frissell : You Are a Spiritual Being having a Human Experience
  Göran Grip : Allting finns
  Stanislav Grof : Healing our Deepest Wounds : The Holotropic Paradigm Shift
  Stanislav Grof : The Psychology of the Future
  Stanislav Grof : When the Impossible Happens
  Stanislav Grof and Christina Grof : HOLOTROPIC BREATHWORK : A New Approach to Therapy and Self-Exploration
  Amit Goswami et al : The Self-Aware Universe - how consciousness creates the material world

  Gustav Hansen : Åndedraetsterapi
  Rick Hanson : Buddha´s Brain
  Arthur Janov : Imprints - The Lifelong Effects of the Birth Experience
  Arthur Janov : Life Before Birth
  Arthur Janov : Primal Healing - Access the Incredible Power of Feelings to Improve Your Health
  Ludwig Janus : The Enduring Effects of Prenatal Experience - Echoes from the Womb
  Erich Jantsch : The Self-Organizing Universe
  Menas Kafatos & Robert Nadeau : The Conscious Universe - Parts and Wholes in Physical Reality
  Frank Lake : Tight corners in pastoral counselling
  Ervin Laszlo, Jude Currivan : CosMos - A co-creator´s Guide to the Whole-World
  Frédérick Leboyer : The Art of breathing
  Gunnel Minett : Exhale – An Overview of Breathwork

  Allessandra Piontelli : From Fetus to Child - An Observational and Psychoanalytical Study
  Stuart Sovatsky : Words From the Soul
  Kylea Taylor Ed. : Exploring Holotropic Breathwork
  Kylea Taylor : Holotropic Breathwork Facilitator´s Manual
  Kylea Taylor : The Breathwork Experience
  Alfred Tomatis : The Conscious Ear
  Colin Wilson : Nya frågeställningar inom psykologin - Maslow och den Post-freudianska revolutionen


  Stanislav Grof from his website www.stanislavgrof.com


  Video streaming by Ustream För mer info:
  om metoden vg se LÄNKAR i vänstermenyn
  Tipsa en vän    Skriv Ut Skriv Ut-ikon

  D E L P H I I N S T I T U T E T
  Gästrikegatan 18, 113 62 Stockholm - Telefon : 0708 - 18 00 19

  bgwwikstrom@gmail.com