HOME
HEM
Delphiinstitutet

Bild eller bildspel

Coaching
Bild Teori:
Coaching handlar om att hjälpa människor att transformera och expandera visioner, värderingar, talanger och möjligheter. Inom coaching frigörs personens potential.
En coach undervisar inte, utan tränar upp inlärningsförmågan. Coaching handlar om att utveckla människans potential genom att arbeta med
 • kunskap/erfarenhet,
 • övertygelse/attityd,
 • valmöjligheter och handlingskraft.

 • Metod:
  En huvudkomponent av coaching är att utveckla medveten närvaro, en produkt av fokuserad uppmärksamhet, koncentration och klarhet här-och-nu.
  I och med ökningen av medveten närvaro integreras kroppen och sinnet samtidigt som förmågan, tilliten och handlingskraften utvecklas. Detta medför en känsla av att vara dirigent i sitt eget liv.

  Ansvarstagande är en annan viktig komponent coaching arbetar med. Att verkligen acceptera, välja och att ta ansvar för ens tankar/känslor och handlingar stimulerar engagemang, ökar prestationsförmåga och ger tydlighet vid valmöjligheter.

  En coach är inte en problemlösare, en lärare, instruktör eller expert; han eller hon är
 • bollplank,
 • handledare,
 • rådgivare.
 • En coach guidar med frågor, arbetar med en målinriktad process och arbetsplanering. Han eller hon utvärderar kontinuerligt processen och samarbetet mellan coach och coachad.


 • Tillämplingsområde:
  Vid följande situationer kan man använda sig av en coach:
 • motivation,
 • delegering,
 • problemlösning,
 • relationsfrågor,
 • teamarbete,
 • projekt,
 • planering och utvärdering samt
 • personalutvecklingsfrågor.

 • Coaching är mycket tillämplig inom företag som en förebyggande metod för att undvika stress, konflikter samt utmattningssymtom. En coach kan i ett samarbete med företag stödja medarbetare med en viss problematik på ett mycket diskret sätt under en viss period.

  "We don´t stop playing
  because we grow old...
  We grow old because
  we stop playing.
  George Bernard Shaw


  "Utan tvivel är man inte riktigt klok."
  Tage Danielsson

  "You have to use humour
  to be able to deliver
  the truth,
  or else people
  will kill you.
  Oscar Wilde

  "Oh, beloved
  take away what I want.
  Take away what I do.
  Take away what I need
  Take away everything
  that takes me away from You."
  Rumi

  "Skulle jag önska mig något
  så skulle jag inte önska mig rikedom
  eller makt utan möjlighetens lidelse,
  det öga som evigt ungt och evigt
  brinnande överallt ser möjligheten.
  Sören Kierkegaard

  Referenser:

  Terry D. Anderson : Transforming Leadership - new skills for an extraordinary future
  Richard Bowell : The 7 steps of Spiritual Intelligence
  Thomas Cleary : Zen Lessons (the art of leadership)
  Susann Gjerde : Coaching - vad - varför -hur
  Jack Hawley : Reawakening the Spirit in Work, The Power of Dharmic Management
  Henrik Ibsen : Pjäser 1 & 2 (Övers. Klas Östergren)
  Gareth Morgan : Imaginization; the art of creative management
  Martin Newman : EMOTIONAL CAPITALISTS - The New Leaders
  Robbins & Finley : Why change doesn´t work
  Lance Secretan : Inspirational Leadership - Destiny, calling and cause
  Lance Secretan : Reclaiming higher ground
  Lance Secretan : The way of the Tiger
  Peter M. Senge : The Fifth Dicipline - The Art & Practice of The Learning Organization
  Tipsa en vän    Skriv Ut Skriv Ut-ikon

  D E L P H I I N S T I T U T E T
  Gästrikegatan 18, 113 62 Stockholm - Telefon : 0708 - 18 00 19

  bgwwikstrom@gmail.com